– Lúc đấy tao có biết nói gì đâu, xấu hổ muốn chết và chỉ biết nói bảo nó đi ra ngoài để mình mặc quần áo. Nhưng nó không nghe và vẫn muốn masage cho mình. Thấy nó ăn nói lịch sự, lễ phép không tỏ ra có ý đồ gì nên tao cũng đành để nó đấm bóp.
– Vậy à! Tao đã bảo thằng này nói chuyện dễ nghe và lịch sự lắm mà.
– Lịch sự cái con khỉ! Lịch sự mà về sau cũng biết cho tay thọc vào bướm tao đấy. – Linh nói đến đấy lại đỏ mặt.
– Haha.. mày lại làm tao không nhịn được cười rồi đây này. Thằng Tú này để hôm sau tao phải trị mới được. Đã bảo không được làm thế với mày rồi cơ mà. Thế mày có cho nó cái tát hay đạp nó xuống giường không?