Long vội vã lái xe đến cty, nhưng mặt nó thất thểu vì ông Hùng chưa đến. Long chửi thầm trong bụng vì làm nó phải vội vã, cuối cùng thì ông ấy vẫn chưa mò ra. ” Chắc đêm qua lại quá sức với đứa nào rồi ” Long nhủ thầm.