– Dương vật không chỉ là một khúc thịt, phía bên dưới nó là bìu dái nơi chứa tinh hoàn. Tinh hoàn sẽ sản xuất tinh dịch, cái chất màu trắng ấy. Tinh dịch sẽ làm con có bầu nên việc uống thuốc tránh thai ba đưa là điều tối quan trọng. Ba không muốn con mang thai.
– Thứ 2 đây là thân dương vật, nhìn đây như này là chưa được phép cho mồm vào vì bao quy đầu chưa lột ra, bao quy đầu là cái lớp da che chắn cho đầu khấc. Con phải kéo nó ra như thế này.