– Bố con thằng Long đâu? Có đi không vậy?
– Anh ấy kêu mệt và không thích thú đi cho lắm nên ở nhà trông Gia Bảo. Chỉ hai bố con mình đi thôi. Taxi đến chưa hả bố?
– Taxi đến rồi, đang đợi ở ngoài. Thôi bố con mình đi không kẻo đến muộn mọi người phải chờ.Long nằm vật ra giường nhìn Gia Bảo đang chơi búp bê. Nhìn đứa con gái đáng yêu Long biết sau này nó cũng sẽ xinh đẹp như bà ngoại và mẹ nó, còn có dâm như bà và mẹ không thì chưa biết được. Nhưng Long nghĩ rằng cả nhà bốn người đều dâm thì nếu Gia Bảo giống ai cũng như vậy thôi, chẳng tránh được.