bước vào :
– Khổ thân cháu tôi! Khóc to nằm trên gác cũng nghe thấy. Mẹ nó đi chơi giờ này vẫn chưa về sao?
– Chưa mẹ ạ. Con nói nhiều rồi nhưng cô ấy mãi chẳng bỏ được cái tính ham chơi.
– Thôi đưa cháu đây mẹ bế cho một lúc. Con Thảo vẫn còn trẻ con lắm nên con thông cảm và dậy bảo từ từ nhé.
– Vâng. Con cũng hiểu điều đó mà mẹ. Gia Bảo chắc đói đấy mẹ ạ, nhưng con pha sữa nó lại không uống.
– Ừ để mẹ dỗ nó cho.