Linh tủm tỉm cười đưa cho Hà đọc tin nhắn của Long gửi cho cô : ” Anh đang một mình buồn nẫu ruột ở nhà đây này. Em về nhanh với anh đi được không? Nhớ em quá đi mất. “Hà đọc xong ré lên cười thích thú. Cô trêu Linh :
– Vậy là công khai rồi ha! Từ mẹ con đã được chuyển sang thành anh em như người yêu vậy. Nghe hay quá.