– Ba đã đọc hết tất cả những gì mà con tưởng tượng trong nhật ký của con. Ba không muốn con bị ai làm hại ngoài ba. Ba sẽ cho con chọn…
Một là ba sẽ đưa con đi bệnh viện chữa bệnh. Có thể sẽ mất thời gian nhưng có tia hy vọng nhỏ con sẽ trở lại bình thường.