– Anh là gì của em mà em đi chơi phải nhắn tin báo cáo với anh? Và anh cũng chưa là gì của em để em phải bắt buộc nhắn lại cho anh nhé. Anh nghĩ anh là ai vậy? Anh đang tỏ ra hơi quá với em rồi đấy. – Thảo bực tức khi thấy Tú đang cố tỏ ra coi cô như là vật sở hữu của anh ấy.
– Em hỏi anh là anh là gì của em ư? Em hỏi câu đấy thì chắc bây giờ em cũng chẳng coi anh là gì rồi đúng không? Em nói đi! Bây giờ em đang coi anh là gì của em vậy?
Thảo thấy mình cũng hơi quá đáng với Tú, đang chưa biết trả lời ra sao thì bỗng bà Linh gõ cửa ngoài phòng.
Thảo bế con ra mở cửa và mẹ cô nói :
– Đưa Gia Bảo đây bà trông cho để còn mà học.
– Vâng, bà tâm lí quá.
– Đi ra đây mẹ bảo Thảo!