cô như điên dại. Áo dài của cô hắn vẫn không cởi ra. Hắn ôm, hắn xiết làm nhàu nhĩ cả cái áo dạy học của cô luôn. Hai tà áo dài bị hắn lật lên, bành ra hai bên, đôi chân cô trần truồng bị giơ lên chỏng chơ. Thằng Miên hôn cô, rồi bóp vú cô từ ngoài cái áo dài. Hắn cũng nhanh chóng cảm thấy sung sướng tột độ. Rất nhanh chóng dường như các khoái cảm bây giờ đã thúc đẩy những dòng tinh khí của thằng Miên bắn vọt mạnh ra mạnh mẽ, nhắm thẳng vào trong tử cung Phương. – Uuhhhhhhhhhh… uhhhh… uhhh… sướng