Mới sáng sớm hầm yêu cô hàng em hàng xóm , mỗi lúc một nhanh và rên lên kích thích cho tôi mau xuất tinh, tôi mới dùng sức nảy mạnh lên một cái làm cho bà thanh trợn con mắt lên nhìn tôi? Bà nói ui đau quá từ từ thôi em trai tôi bắt đầu nảy theo nhịp của bà nhúng xuống xong tôi mới đỡ bà nằm dài ra và làm theo kiểu truyền thống tôi dập bà thanh như cái máy, bà rên lên theo kiểu giống như sướng thật sự bà uốn éo cơ thể và rên lên “em làm chị sướng quá em ơi” tôi nhấp khoảng 10 phút thì xuất tinh đầy vào trong bao cao su,Thèm địt cô bạn thân chinh phục khi tôi rút cu ra