lực lớn cho cô ấy, vậy tại sao gần đây cô ấy đột nhiên phải ôn tập ? Với sự thông minh của mình nên Hạ Quân Loan càng trở nên nghi ngờ hơn sau khi nghe những gì hai mẹ con nói. Bà Hạ Quân Loan nhớ rõ rằng hành vi bất thường của con gái bà Trần Vũ Nhu và cháu gái Tô Tâm Dao bắt đầu khi đến thẩm mỹ viện đó, Hạ Quân Loan không thể không tự hỏi, phải chăng một số loại thuốc bất hợp pháp đã được thêm vào các sản phẩm làm đẹp của thẩm mỹ viện đó ? Vì lo lắng cho con gái và cháu gái, He Hạ Quân Loan