Sau đó đúng là Minh phá trinh Hoa thêm nhiều lần nữa, những lần sao có kinh nghiệm hơn nên khi phá trinh Hoa đỡ đau hơn, và cũng thử tháo băng keo trên miệng sớm hơn, rồi có khi tháo cả băng keo trên tay. Sau những lần thử nghiệm thì khi bú lồn được Hoa thì tháo băng keo trên miệng được, Hoa không chửi bới là gì mà chỉ biết rên, còn không la hiếp dâm hoài không ngưng.