Long biết bà Linh nói đầy ẩn ý, nó đã thấy bà đứng ngoài cửa xem trộm ba người hoan lạc cùng lúc, nó không biết bà Linh nghĩ gì về chuyện đó. Long không trả lời, nó tiến đến sau lưng bà Linh và ôm bà thật chặt, nó nói nhỏ vào tai bà Linh để đáp trả :
– Ai lúc chiều đứng ngoài cửa xem trộm nhỉ?
– Buông ra, cái đồ bệnh hoạn! – Bà Linh cố gắng chống cự cái ôm của thằng Long.