Im lặng một lúc tự nhiên từ dưới gầm bàn cô gái trườn lên, gần như cả mặt cô gái lao vào hang chàng với tốc độ vừa phải nhưng đủ để tạo một cú huých mà Long cảm thấy như có một sức mạnh, cô gái há mồm ngoạm lấy dương vật của chàng vẫn còn ở trong quần, để lại một đường hằn của hình con cặc chàng. Từ từ kéo phéc – ma – tuya ra cô gái banh quần của Long ra tạo thành một khe hở rồi từ từ lùa lưỡi vào moi con cặc đang cương cứng của chàng ra bằng chiếc miệng ấm nóng và ẩm ướt của mình. Con cặc bung ra và gần như không vội vã, cô gái chỉ đá đầu lưỡi của mình và đầu cu của chàng, buồi Long nảy tưng tưng trên đầu lưỡi của cô gái trẻ. Long rên lên thích thú.