Dì Lan bảo tôi:
– Chiều nay sang nhà dì rồi ăn cơm với dì nhé. Cậu đi làm xa không có về…
Gia đình tôi khá là hạnh phúc. Ba má thì đã về hưu rồi nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Hóa ra dì Lan ở nhà có một mình, chăm no vườn cây rồi buôn bán lặt vặt.