“Đúng, mẹ có thể, nhưng mẹ không muốn… ”
“Tại sao vậy mẹ? Nếu mẹ thắt ống dẫn trứng nó sẽ là cách an toàn nhất để tránh thai”
“Vinh à, con biết là mẹ vẫn còn rất nhiều khả năng sinh sản và mẹ có thể có con trong ít nhất cả chục năm nữa”
“Vậy là mẹ muốn có thêm con? ”
“Đúng đó con trai. Mẹ hy vọng có thêm con… vì… ”
“Vì cái gì hở mẹ? ”