Liên hầu như không chat chit muộn như thế này, chồng ở bên cạnh mà nói chuyện chị em phụ nữ cũng không tiện. Chẳng qua hôm nay ông xã đi vắng nên mới phá lệ, với lại có chuyện chia vui với chị em nên mới nhắn tin. Liên nhắn trả lời Thùy Trâm: “Anh Trường về Lạng Sơn đón ông, mai mới lên” Chị Mỹ Anh nhắn lại: “Thể nào em yêu lại chat muộn thế” Thùy Trâm châm chọc vào: “Hóa ra 3 gái xa chồng đang chat với nhau” Như Liên đã kể với các anh từ trước, chị Mỹ Anh li hôn chồng lâu rồi, đang ở một