Còn cái thế giới này nghe Bộc thúc kể, người ta gọi là Tinh Vị Diện hay gì đấy thì không rõ, chỉ biết Vu Gia thôn nhỏ bé nằm trong vũng đất của Xuân Lưu, một cái vương quốc trong hàng trăm cái vương quốc lớn nhỏ trong thế giới này.