Tất cả chỉ là vô nghĩa khi số 12 ôm hết đống đồ quần áo của tôi bò ra khỏi căn phòng giam hôi hám mà cô ta đã phải ở trong 3 tuần liên tiếp trước khi tôi đến và tiếng khóa cửa phát ra.
Giờ đây tôi đã bị giam như một con súc vật trong một chiếc lồng treo lơ lửng giữa một căn phòng bê tông dưới tầng hầm của một tên biến thái. Dù tôi có hét như thế nào nữa thì cũng không ai nghe được mà cứu tôi. Tôi phải giữ thăng bằng cho ngực tôi. Hay muốn đi tiểu cũng không được.