Dẫu cho Cu Nhỏ chưa hiểu lắm về các kiến thức về tình dục học, nhưng tạo hóa cho nó một hình hài của giống đực, nên đó là bản năng sinh sản và sinh tồn mà nó bắt đầu học từ đây. Cu Nhỏ dùng chân gác qua đùi thon tha thướt của Diễm Trang đi lên đi xuống, bàn tay trái thì xoa bóp nắn nót xung quanh eo thon, phần mu của nó cũng áp sát vô mông của cô mà hẩy hẩy nhẹ nhàng. Thực hiện được một chút thì có vẻ như là cái khúc thịt của nó bắt đầu thấy cứng cáp từ từ, nó bèn hẩy hẩy mông của nó tới làm cho con cu to lớn của nó chọt chọt vô đường rảnh của mông Diễm Trang liên hồi. Bây giờ thì Diễm Trang cũng bị hành động của nó làm cho mê mẩn với râm ran, cô cũng thèm muốn chết đi được, cô tự nghĩ phải chi nó là ông Vinh thì hay biết là bao nhiêu. Cô cảm nhận được cái khúc thịt đó là gì, và nó cũng đang dần dần to lớn lên khi đang chọt vô trong rảnh mông mình.