Nội dung: tôi đã có chồng và gia đình rất hạnh phúc cho đến khi chồng tôi hay đi công tác làm cho tôi thiếu thốn tình dục và tôi đã gọi trai về tâm sự và làm tình cùng mỗi khi thấy buồn và cô đơn, trai bên ngoài khoẻ hơn chồng tôi làm tình cũng khéo và nhiều kiểu hơn, và tôi đã mê và thích với cảm giác được một người đàn ông khác đút cặc vào lol mình