Giả vờ bệnh lần đầu vào nghề mẫu ảnh lấy đi “lần đầu” ,
Con thấy mẹ có một vài cái, Nhìn crush bị thằng bạn thân địt lấy đi “lần đầu” khi mẹ mặc chúng lúc ba ở đây. Lần này mẹ sẽ mặc chúng vì con”
“Ờ, để mẹ thay”
“Sau đó con muốn mẹ vô phòng con. Con sẽ ngủ truồng giống thằng con trên phim còn mẹ vô phòng con rồi làm giống như bả đó. Chúng ta sẽ làm y như phim và sau đó con cũng đụ mẹ theo cách đó”
“Đồng ý, đi thôi con. Mẹ sẽ tới trong 5 phút nữa nha”