Thấy mẹ bám chặt lấy tay thì tôi căng hết sức có thể dập điên cuồng như một cái máy khâu. Khi mẹ ngất lịm đi thì tôi cũng không trụ thêm được nữa, tôi dí chặt con cặc vào lồn mẹ rồi hét lên:
– “Con cũng xuất đây… sướng quá mẹ ơi… con bắn hết vào lồn mẹ đó.”
Tôi có cảm nhận đã lâu rồi tôi mới thấy mình bắn nhiều như vậy, bắn mãi mà không thấy hết. Tôi rút cặc ra rồi leo lên giường chĩa thẳng khúc thịt nhớt nhát vào mồm mẹ. Phản ứng của tôi như là sự trả thù cho quá khứ. Vì hồi bé tôi hay thấy đàn ông xuất xong là dí vào mồm mẹ để bắt bà lau sạch con cặc cho họ.
– “Lau buồi cho con đi mẹ. Mẹ cũng thích thế phải không?”