– Anh cười cái gì vậy? Bộ cười em hả?
Mạnh nghĩ thầm. “Đúng, anh cười là vì sắp sửa được đè ngửa em ra mà thọc”
Nhưng chàng lại trả lời :
– Ơ, anh nghĩ… sau nầy có con có cái với nhau rồi chắc anh phải sắm xe van đi chơi mới đủ chứ xe này coi như… hết xài.
Thu sung sướng đưa tay cấu vào lưng Mạnh, môi trề ra nói lẫy :