Nhỏ Linh nhìn tui, ngó từ trên xuống dưới. Rồi nhỏ nói lớn:
– Theo lời của thầy giám thị thì hai bạn kia chỉ cần lượm hết rác ở sau dãy B rồi về. Còn bạn (nhỏ chỉ thẳng mặt tui) đi theo tui.
Rồi xong… tui đành lủi thủi đi theo nhỏ. Đi theo nhỏ Linh tui còn nghe hai thằng kia xì xào: ”Nó hên ghê mậy…”
Tới sân bóng, nhỏ dừng lại:
– Bây giờ nhổ hết cỏ ở đây cho tui. – nhỏ vừa nói vừa trỏ tay vô đám cỏ trong sân.
– Cái gì?! Tính giết người hả? Với lại sân bóng cần gì nhổ cỏ?! – Tui giật mình.
– Hội thao sắp tới rồi, nhà trường muốn cải tạo lại sân, bạn bị phạt nên phải làm.
– Hả!!? Nhưng sao tui làm nổi? – tui cãi.
– Đó là việc của bạn, tui chỉ phụ trách phân công thôi. – nhỏ lạnh lùng.
– Bất công!!! Sao hai thằng kia chỉ lượm rác thôi, còn tui sao phải đi nhổ cỏ?
– Không biết, tui chỉ làm theo lời thầy thôi.
– Hay là Linh muốn trả thù tui vụ hôm bữa?