Anh da đen ông anh chuyển sang của em mình ,
Tôi hỏi lý do, mẹ nói rất thư thái sau khi xoa bóp nên muốn có lại cảm giác đó suốt đêm, nên mẹ muốn xoa bóp sau khi tắm. Sau đó mẹ nhờ tôi mở khóa áo. Mẹ tự làm được rồi nhưng muốn tôi làm để thưởng thức, Anh da đen ông anh chuyển sang của sếp mẹ đã bị tôi quyến rũ rồi. Tôi tới phía sau mẹ kéo khóa áo. Tuy vậy mẹ không cởi nó ra.