Gần mười hai giờ khuya thì tôi mới ngủ được. Đến sáng thì cùng với bố mẹ vợ tương lai chuẩn bị mấy thứ mà mời họ hàng sang ăn cơm.
Hồng cũng sang mà phụ cùng với ba mẹ vợ tôi. Đến gần trưa thì có thêm dì Lan và dì Lan em của mẹ vợ tôi sang nữa. Mấy dì đó thì cũng chỉ hơn tôi có gần chục tuổi mà thôi, có con hãy bé chứ không lớn nhưng dì nào cũng xinh vô cùng.