Thanh niên mới lớn txóm bị con “ciu” to bự của sếp khát dục , nhưng giờ đây thì nó biết, cảm giác ấy trong mẹ thật sướng bà vú chết rồi không ai dậy nó đó là vô đạo đức. Cho nên nó rất thèm chơi lại mẹ nữa nhưng chả hề dám làm, nó khát khao trong nỗi sợ hãi và thèm thuồng vô hạn. Mẹ ít tiếp khách hơn nên khách gần mẹ họ vồ vập hơn sau lần đó mẹ cũng không thích nó ở đó, mẹ đuổi nó ra ngoài nhưng khách lại muốn nó đứng đó. Họ đã quen có nó phục vụ thích thú nhìn bộ mặt đờ đẫn của nó khi họ địt mẹ nó, hay là vì họ hả dạ tưởng tượng ra đấy là thằng cha khốn