Đặt cốc chè nóng lên bàn cho Linh, Hà ngồi ôm lấy bạn khi Linh sụt xùi nước mắt. Linh ngẩng mặt lên nói Cho tao ở đây với mày tạm thời mấy hôm nhé? Mày ở cả đời với tao cũng được. Thằng Tom đang đi cắm trại trên núi với lớp 1 tuần mới về. Tao đang một mình buồn thối ruột cũng đang định gọi mày đến ngủ cho vui đây. Nhưng có chuyện gì vậy kể cho tao nghe xem nào? Thấy mày khóc mà tao cũng buồn và thương mày quá.