Kể từ sau buổi chiêu đãi ở sở của ba, tình cảm giữa cô thư ký và tôi càng trở nên khăng khít. Bức rào chia ngăn hai chúng tôi đã bị giỡ bỏ một cách tự nhiên. Cô thân mật với tôi, ngược lại tôi cũng vồ vập cô ra mặt.
Tôi nghĩ dù gì đã hai lần tôi được nhìn ngắm tận mắt một trong hai nơi kín của người nữ. Một lần vô tình thấy chúng được đậy che dưới cái nịt vú, dù tưởng như cách ngăn mà chính những mắt ren lồ lộ làm cho chúng còn lôi cuốn tợn hơn là để ngỏ.