Nội dung: tuấn là sếp của linh, linh là thư ký của tuấn nên đi đâu làm gì cũng phẢi có nhau, nhất là công tác nước ngoài, tuấn và linh đã thích nhau sau nhiều lần ở cùng nhau, mỗi lần đi công tác 2 người họ để tranh thủ xong việc thật nhanh để về khách sạn để làm tình cùng nhau. 2 người đều hòa hợp vào nhau mỗi khi trên giường, nhiều hôm giả vờ đi công tác để được địt