“Tiểu tử, ngươi làm sao cứ nhìn ta như vậy… là ta… gia gia của ngươi đây”“Gia… haizz…”“Hà hà… ngã tốt lắm… trước đây ngươi còn chưa từng gọi ta là gia gia đấy… còn tưởng ngươi cái đầu heo này bị sưng rồi chứ”“Lão đầu… vất vả cho lão rồi… ta nay đã thành phế nhân”“Thế nào là phế nhân… chỉ gãy mấy cái xương mà đã thành phế nhân… ngươi xem lão già này làm lang băm nửa đời người ta là phế vật ư… uống thuốc của lão… chẳng mấy lại đi lại được… haha…”