Nội dung: tôi được phân công đến dậy tại một phân trường ở vùng quê, lớp 12 này có một cậu con trai nhìn lớn và khá trưởng thành nhìn cậu đẹp trai đên tôi đã phải lòng và thầm thích cậu hùng đấy sau một thời gian dậy về sau cô trò chúng tôi yêu nhau thời gian đầu chỉ là ôm và hôn về sau mạnh dạn hơn cậu học trò đó đã liếm và hôn ngực tôi rất nhiều đến lúc cậu còn đút cả con cu vào mồm tôi làm tôi ngại và chỉ dâm mút cho đến khi tinh trungg ra