Tui cầm cục nước đá chậm nhè nhẹ vô chân thằng Quý, nó la làng la xã lên, mún lủng màng nhĩ…
– Ê mày ơi, tao nghĩ chắc đưa nó đi chụp hình quá… – tui lo lắng thấy khi mặt thằng Quý nhợt đi.
– Ờ, tao thấy không ổn, chở nó đi đi bây – Thằng Tín trả lời.
– Tụi bây còn nhiêu tiền móc hết ra đây – Tui kêu.
Kì Lân: 50 ngàn.
Tín mập: 30 ngàn.
Thằng Quý: 200 ngàn.
Năm Nổ: 1… ngàn… rưỡi…
Tui lườm Năm nổ rồi thò tay lấy cái ghế… Thấy vậy nó cũng sợ, mặt biến sắc…
– Mày giỡn hả cờ hó? Rủ đi đá độ mà đem có ngàn rưỡi hả?!! Mày chết với ông!!!