Mẹ kế con chồng chồng lén chịch mẹ khát dục , nên tạm thời nó vẫn chình ình ra đấy. Nó đi dần vào sâu trong nghĩa trang một số mộ đã bốc chuyển đi, chỉ còn ván thiên quần áo mục nát tơi tả quanh miệng huyệt. Cảnh vật u tịch hương khói cô lạnh càng không ai thích bén mảng nơi này, nó đi tận cuối nghĩa trang nơi có cây đa to lớn và một căn nhà ngói sập xệ. Chắc khi trước nó là điếm canh của quản trang từ ngày giải tỏa nó vô chủ hoang tàn với thời gian, Mới sáng sớm nứng lồn vú bự nó thẫn thờ đến gần cách nhà một đoạn trước mặt nó là dẫy chuối che khuất lối vào. Các cây