Chắc mẹ ngại và anh cũng ngại muốn chết. Chờ mẹ khuất sau cửa là anh cũng 3 chân 4 cẳng mà té vào phòng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người cũng thoải mái, rồi nhớ lại chuyện hôm qua, trái ngược với tối hôm trước, tâm trạng hưng phấn, kích thích bao nhiêu, hôm nay anh cảm thấy ngại ngùng vô cùng, xen lẫn cả cảm giác tội lỗi nữa. Anh đã làm gì thế nhỉ???