Quỳnh xen vô :
– Anh Mạnh này lạ hôn, có vợ mới có con mà cứ tính dấu tụi này phải hôn?
Mạnh trợn mắt hỏi lại :
– Mạnh có vợ có con hồi nào, sao… Mạnh hổng biết.
Từ nãy giờ Đạt mới xen vô câu chuyện :
– Ủa, chớ nãy giờ anh Mạnh nói đi mua đồ cho con ai?