Tôi bỏ chân ra khỏi đầu Huyền rồi lùi lại cho hai mẹ con “tự xử”. Con đĩ Hà dơ bàn chân thon thả ra cho Huyền liếm. Đúng mẹ nào con nấy, con Huyền liếm chân mẹ nó điệu nghệ kinh khủng. Thỉnh thoảng nó còn nhỏ nước bọt lên đó nữa. Đúng là con đĩ dâm loạn. Trong lúc đó thì Hà dùng roi ra quật vào mông của Huyền. Sau mỗi cú quật xuống là Huyền lại rên lên và cong mong theo mỗi cú đánh. Tuy bị quật như thế nhưng con đĩ này vẫn rất thích thú.