Nội dung: vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu mãi chưa có con nên rất mong muốn có một đứa con để chăm sóc, ông hàng xóm của tôi cũng thích tôi nên vợ chồng đã bàn chuyện và cho ông hàng xóm địt tôi để tôi có chửa, chồng tôi ngồi nhìn ông hàng xóm xxx với tôi mà hận cay cú khi không có đủ khả năng làm vợ chửa, ồng hàng xóm tôi khoẻ lắm địt cả tiếng mới ra làm tôi lên đỉnh lấy lần, ông đã xuất vào lồn tôi rất nhiều tinh trùng làm tôi sướng cái lồn lắm