trước: – Nó đi học nâng cao nghiệp vụ ở Sài Gòn, chắc phải vài tháng nữa mới xong. Thằng Trường tu 7 kiếp mới lấy được cái Liên. Chắc bố đã chuẩn bị sẵn lý do nói với hàng xóm về sự vắng mặt của Liên. Trong ngõ nhà Liên cũng không nhiều người, lại là ngõ cụt, mọi người cơ bản là biết nhau cả. Nhà Liên vẫn là hình mẫu về thế hệ gia đình đương đại. Thế hệ gia đình từ quê lên thành phố lập nghiệp và an cư, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Bố cũng biết điều đó nên muốn giữ hình tượng, Liên