Nội dung; bạn gái tôi có một tật xấu là cứ mỗi lần uống say là đều muốn xxx, nhưng xxx với ai cũng được miễn sao được thoả mán cái lồn đó, nhưng sai khi tỉnh rượu người yêu tôi lại quên mất mình đã làm gì và làm tình với ai, có hôm hoá thú thèm địt tôi đã phải cố gắng địt để cô mêt và ngủ say đi