Nội dung: Sự sung sướng và nhiều những cái điều khác nữa màn gười thanh niên đó đã được tận hương đúng là người ta thường nói đẹp trai thì làm gì cũng dễ ấy các bạn ạ, và nó không chỉ là đẹp trai mà còn dẻo mồm nữa chứ ạ, và với một cái hành động ấy của nó đã khiến cho đứa con gái chủ nhà chết như điếu đổ luôn ấy các bạn ạ, và đương nhiên là sau này mình đã nhìn thấy hai đứa bên nhau và những cái hành động đó của đứa thanh niên đó đã bị mình ghi lại, nó còn ức hiếp con kia đưa tiền cho nó để no đóng tiền nhà nữa cơ ấy các bạn ạ