– Ôi zời! Ông ấy chê mẹ già xấu rồi còn sao nữa.
– Mắt bố bị làm sao mới bảo mẹ già xấu. Mẹ mới có 40 thôi mà. Nếu như thế thì mẹ cũng khổ thật.
– Biết làm sao được. Bây giờ chỉ biết an phận tuổi già thôi và mong con cái khỏe mạnh là mẹ vui rồi.
– Nhưng mẹ cũng phải lo cho thân mẹ chứ. Mẹ cứ sống và hưởng thụ đi không mai kia 60 đến 70 tuổi có muốn cũng chịu.
– Thế anh bảo mẹ phải làm gì bây giờ? Mẹ lên chức bà ngoại rồi còn đi ngoại tình để thiên hạ người ta cười cho à.