Bị địch khiêu khích, tấn công dữ dội, Vân bắt đầu phản công, trả đũa. Nàng đưa tay mở thắt lưng, kéo khóa quần, lôi thằng nhỏ đã làm nàng chết đi sống lại mấy lần, tát cho nó mấy cái. Vân ngồi dậy, hai tay nhanh chóng lột hết quần áo để chàng cũng trần trụi như nàng.