sao, bởi cu cậu đang ngủ, sáng ra tỉnh dậy cu cậu sẽ không biết được việc gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng Liên thì sao? Liên biết hết, cảm nhận hết và sẽ không thể quên được. Vậy là Liên quyết tâm, Liên quyết tâm chấm dứt tình trạng này, mặc dù mình muốn kéo dài mãi. Thế là Liên lại một lần nữa xoay người trở lại tư thế nằm ngửa. Tiếng thở của Nhóc Con bị đứt quãng vì có động tĩnh xảy ra, vì không còn được tì phần háng vào mông mẹ nữa. Cu cậu trở mình nghiêng người quay mặt vào tường, lưng hướng