Đứng dậy nó khẽ lay chị lần nữa nhưng không thấy gì. Nó tụt luôn quần xuống, đưa tay sụt sụt chim mấy cái, chim thì đã xứng như củi từ lúc nào.
Thôi đã liều thì liều luôn, mình chỉ đặt bên ngoài bướm chị thôi – nó nghĩ thầm.
Nó dạng hẳn chân chị ra rồi quỳ và hạ thấp người xuống tay cầm chim dí dí vào bướm chị.
Ôi trơi quá, nóng quá – Nó lim dim mắt.