Sau 3 tháng quân trường thì tôi được điều về công tác tại chốt biên phòng vùng biên giới Tây Nguyên. Những ngày đầu đến đây tôi lạ lẫm xíu nhưng lính bộ đội mà, sao cũng thích nghi được. Ngoại trừ những việc như tuần tra biên giới, ngăn chặn vận chuyển ma túy, khai thác rừng trái phép thì tôi cùng các anh em trong đơn vị thường xuống các bản nằm trong khu vực đồn quản lý để giúp đỡ bà con đồng bào xây nhà, làm đường… nên bà con đồng bảo ở đây rất quý mến chúng tôi.