– Á… á… đã quá anh ơi… á… lông cặc anh chà lồn em sư… ớng quá… a… a…