Nội dung; ngân là bạn gái cũ của tôi cô rất xinh gái và tài giỏi vì một số lí do nhất định chúng tôi không yêu nhau nữa và cô ấy đi lấy chồng, trước hôm lấy chồng vài hôm ngân hẹn tôi đến khách sạn tôi cũng đến vừa đến đã ôm tôi khóc và bảo ở cùng em hôm cuối được không, tôi đồng ý và cùng em đi tắm cà hôn của nhau rất nhiều em làm tình nhiệt huyết hơn mọi lẦn và không còn e ngại như trước nữa em còn bảo tôi xuất tinh thật nhiều vào lồn để cô có chửa với tôi