đo một tẹo, Liên muốn thử xem con lớn thế nào bằng một câu hỏi rất người lớn: – Rồi, mẹ không trêu nữa. Thế Tuấn cho mẹ hỏi, con nghĩ như thế nào về việc của gia đình mình gần đây. Đây là câu hỏi theo Liên nghĩ là tương đối người lớn, để xem con trả lời thế nào. Và khi nhận được câu trả lời, Liên đã hơi bất ngờ, suy nghĩ của Liên về con đã bắt đầu thay đổi. Thở dài một hơi, Tuấn cụp mắt xuống, trông buồn hẳn: – Con biết nhà mình vừa xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng, chỉ là con không